İŞLETME BÖLÜMÜ

İşletme Bölümü’nün amacı, uluslararası veya çokuluslu organizasyonlarda, devlet kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan mezunların bireysel ve sosyal tatmini için temel oluşturacak sağlam bir altyapı ve rekabet gücü sağlamaktır.

İşletme Bölümü pazarlama, finans, muhasebe, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları gibi işletme fonksiyonlarına dair geniş bir spekturum sunmaktadır ve ayrıca seçimlik dersler yoluyla bu fonksiyonlardan birine odaklanma fırsatı sağlamaktadır. Öğrenciler tamamını İngilizce olarak takip ettikleri derslerde aldıkları iyi eğitim sayesinde iş hayatında daha rekabet edebilir hale gelmektedirler. Bu bölüm, öğrencilerine iş hayatında iyi bir kariyer yapabilmeleri için gerekli olan bilgi, yetenek ve analitik düşünme becerilerini edindirir ve önde gelen uluslararası firmalarda, yerel firmalarda ve devlet kurumlarında çalışma imkanı elde etmelerini sağlar.

Eğitimin İçeriği
İşletme Bölümündeki dersler, başlıca işletme fonksiyonlarını anlamak için gerekli olan Ekonomi, İşletmenin Temelleri, Muhasebe, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, İşletmeciler için Matematik, İstatistik gibi temel zorunlu dersleri; işletme fonksiyonlarından birisi üzerinde uzmanlaşma sağlayacak belirli seçmeli dersleri ve Çift Anadal diploması almak için gerekli olan dersleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrenim süresi dört yıldır. Erasmus Değişim Programı ile öğrenciler Avrupa’daki partner üniversitelerde de ders alabilme ve uluslararası deneyim kazanma şansına sahiptir.

Kariyer Fırsatları
Mezunlarımız bankacılık, finans, danışmanlık, denetim, sigortacılık, turizm, taşımacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren özel firmalarda değişik kademelerde görev alabilmektedirler. Bunun yanısıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilmektedirler.

Duyurular

 

Haberler